Westland Gezond

Begeleiding naar een leefstijlverandering

Verandering van leefstijl. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.Bij Westland-Gezond weten we dat het alles behalve eenvoudig is. Maarin sommige gevallen is het wel absoluut noodzakelijk. Denk bijvoorbeeldaan overgewicht of obesitas. Of aan specifieke ziekten zoals hart- envaatziekten, diabetes, prikkelbare darm, COPD, Crohn, collitis en jicht. Hetzijn klachten, waarbij passende voeding uitkomst kan bieden en/of deklachten kan verminderen. Wij zijn een diëtist en personal trainer die dehanden ineen slaan om onze cliënten te helpen. Wij helpen hen niet alleengraag op weg, maar zorgen er samen ook voor dat het resultaat blijvendis. Of het nu gaat om dieetadvies, personal training of een combinatie vanbeide: wij creëren een leefstijlverandering die werkt! U kunt bij ons altijdterecht voor een vrijblijvend informatiegesprek. Naast onze particulierebegeleiding zijn we veel bij bedrijven te vinden. Hier draaien wij onsbedrijfsvitaliteitsprogramma Samen-Fit.

Expertise
Diëtetiek | Personal Training | Prikkelbare darm syndroom (PDS) |Mondgezondheid | Samen-Fit (vitaliteitsprogramma bedrijven)Code 95 | Bootwalk

Contact
www.westland-gezond.nl | www.samen-fit.nu | info@westland-gezond.nl | 0174-266910